Sparringsforløb og sessions
1:1 Sparring

Individuelle sparringsforløb tilpasset til dig og den specifikke situation du og din business står i.

Send en mail til info@digogdinbusiness.dk, hvor du beskriver din konkrete situation, og hvilke udfordringer du står overfor, så tilrettelægger vi sammen et sparringsforløb, der passer til dine behov.